- Khách Hàng nạp ít nhất là 10 credits/lần.

 tỷ giá 1 credit = 20.000 VND = 1 USD CodeUnlock.vn

 

- Nội dung chuyển khoản ghi tên user trên CodeUnlock.vn

- Khi Server nhận được tiền sẽ cập nhật credits ngay cho Quý Khách .

-Trường hợp chuyển khoản ở trụ ATM . Quý Khách vui lòng gửi tin nhắn đến số : 0967284455 - 0966778338

Số tiền chuyển khoản là bao nhiêu ? User tên gì ? Để Server kiểm tra và cập nhật credits cho Quý Khách.


Powered by Dhru Fusion