VIETCOMBANK - ACCOUNT DETAILS

Tỉ giá 1 USD = 20.000 vnd 
Vui lòng nhập tên tài khoản vào mục ghi chú (note) trong khi chuyển khoản, hoặc liên hệ với chúng tôi để add credit theo liên hệ bên dưới.

  • Số tài khoản: 0541001655717
  • Tên tài khoản: Nguyễn Đức Hoàng Hải
  • Ngân hàng: Vietcombank - Chi Nhánh Chương Dương HN

 

AGRIBANK : 1200205256970

CHI NHÁNH : SỞ GIAO DỊCH 

CHỦ TÀI KHOẢN : NGUYỄN ĐỨC HOÀNG HẢI 

Powered by Dhru Fusion